Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Grabienicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Grabienicach

Patron Jan Brzechwa

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Grabienicach

Grabienice 67
Miejscowość Grabienice
Kod pocztowy 62-586
Gmina Rzgów
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Grabienicach

632419033
Regon 00119015500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Grabienicach znajduje się w miejscowości Grabienice pod adresem Grabienice 67. Numer tel. do szkoły podstawowej to 632419033. Szkoła podstawowa mieści się na terenie gminy Rzgów, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00119015500000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Grabienicach przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 100, z czego 45 stanowiły uczennice, a 55 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1,8. Powiat koniński ma zarejestrowane 73 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 9326 uczniów w powiecie przypada 73 innych szkół podstawowych (127,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Grabienice: 1
  • w gminie Rzgów: 3
  • powiat koniński: 63
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa