Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Komarowie-osadzie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Komarowie-Osadzie

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Komarowie-Osadzie

Kościuszki 2
Miejscowość Komarów-Osada
Kod pocztowy 22-453
Gmina Komarów-Osada
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Komarowie-Osadzie

846153143
Regon 00026670300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Komarowie-osadzie mieści się w miejscowości Komarów-Osada pod adresem Kościuszki 2. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 846153143. Faks: 846153143. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Komarów-Osada, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00026670300000.

Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Komarowie-osadzie rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 212, z czego 108 stanowiły dziewczynki, a 104 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 13. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Komarów-Osada: 2
  • w gminie Komarów-Osada: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.