Szkoła Podstawowa Im. Gen. Stanisława Hallera W Polance Hallera


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Gen. Stanisława Hallera W Polance Hallera

Patron gen. Stanisław Haller

Adres Szkoła Podstawowa Im. Gen. Stanisława Hallera W Polance Hallera

37
Miejscowość Polanka Hallera
Kod pocztowy 32-052
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Gen. Stanisława Hallera W Polance Hallera

122757191
Strona
Regon 00109832000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Gen. Stanisława Hallera W Polance Hallera mieści się w miejscowości Polanka Hallera pod adresem - 37. Numer telefonu do szkoły to 122757191. Nr faksu: 122757191. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem sppolanka.edupage.org. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00109832000000.

Szkoła Podstawowa Im. Gen. Stanisława Hallera W Polance Hallera uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 35, z czego 17 stanowiły dziewczynki, a 18 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,33. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Polanka Hallera: 1
  • w gminie Skawina: 24
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.