Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Bohaterów Westerplatte

Adres Szkoła Podstawowa

brak 1
Miejscowość Godkowo
Kod pocztowy 14-407
Gmina Godkowo
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

552497233
Strona
Regon 00026551400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Godkowo pod adresem brak 1. Numer tel. do szkoły to 552497233. Numer faksu: 552497233. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Godkowo, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.spgodkowo.edupage.org. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00026551400000.

Szkoła Podstawowa naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 160, z czego 86 stanowiły dziewczynki, a 74 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2,5. Powiat elbląski ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 4031 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (175,26 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Godkowo: 1
  • w gminie Godkowo: 3
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.