Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

1
Miejscowość Będargowo
Kod pocztowy 72-005
Gmina Kołbaskowo
Powiat policki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

913117452
Regon 00122343000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Będargowo pod adresem 1. Numer tel. do szkoły podstawowej to 913117452. Numer fax: 913117452. Placówka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Kołbaskowo, powiat policki , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00122343000000.

Szkoła Podstawowa edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 113, z czego 58 to uczennice, a 55 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2. Powiat policki ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 4138 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (165,52 na placówkę), a średnia w województwie to 206,68 (100655 uczniów na 487 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Będargowo: 2
  • w gminie Kołbaskowo: 5
  • powiat policki: 32
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa