Szkoła Muzyczna I Stopnia W Roznowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna I Stopnia W Roznowie

Adres Szkoła Muzyczna I Stopnia W Roznowie

Miejscowość Rożnów
Kod pocztowy 33-316
Gmina Gródek Nad Dunajcem
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 12130167600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Muzyczna I Stopnia W Roznowie znajduje się w miejscowości Rożnów pod adresem . Placówka działa na obszarze gminy Gródek Nad Dunajcem, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 12130167600000.

W 2013 roku łączna ilość kursantów pobierających edukację w placówce była równa 75, z czego 45 stanowiły słuchaczki, a 30 to słuchacze. W placówce jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 83 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo małopolskie - 1461. Na 376 uczniów w powiecie przypada 83 innych placówek edukacyjnych (4,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,08 (11809 kursantów na 1461 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rożnów: 1
  • w gminie Gródek Nad Dunajcem: 4
  • powiat nowosądecki: 116
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa