Szkoła Muzyczna I Stopnia W łącku


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna I Stopnia W Łącku

Adres Szkoła Muzyczna I Stopnia W Łącku

Miejscowość Łącko
Kod pocztowy 33-390
Gmina Łącko
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Muzyczna I Stopnia W Łącku

184446053
Strona
Regon 12050364000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Muzyczna I Stopnia W łącku znajduje się w miejscowości Łącko pod adresem . Numer telefonu do placówki to 184446053. Numer faksu: 184446053. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Łącko, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki można znaleźć pod adresem www.smlacko.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 12050364000000.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 143, z czego 85 to słuchaczki, a 58 to kursanci. W placówce pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na kursanta przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 1,5. Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 83 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo małopolskie - 1461. Na 376 uczniów w powiecie przypada 83 innych placówek edukacyjnych (4,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,08 (11809 kursantów na 1461 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łącko: 2
  • w gminie Łącko: 9
  • powiat nowosądecki: 116
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa