Szkoła Muzyczna I Stopnia W Głogowie Małopolskim


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna I Stopnia W Głogowie Małopolskim

Patron Brak

Adres Szkoła Muzyczna I Stopnia W Głogowie Małopolskim

Rynek 14
Miejscowość Głogów Małopolski
Kod pocztowy 36-060
Gmina Głogów Małopolski
Powiat rzeszowski
Województwo podkarpackie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Muzyczna I Stopnia W Głogowie Małopolskim

178516707
Regon 18075216300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Muzyczna I Stopnia W Głogowie Małopolskim znajduje się w miejscowości Głogów Małopolski pod adresem Rynek 14. Numer tel. do placówki to 178516707. Numer faksu: 178518038. Placówka działa na obszarze gminy Głogów Małopolski, powiat rzeszowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki znajdziemy pod adresem www.szkolamuzyczna.com. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 18075216300000.

W 2013 roku łączna ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 132, z czego 93 to uczennice, a 39 stanowili uczniowie. W placówce jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na słuchacza przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat rzeszowski ma zarejestrowane 60 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podkarpackie - 1035. Na 195 uczniów w powiecie przypada 60 innych placówek edukacyjnych (3,25 na placówkę), a średnia w województwie to 7,66 (7931 słuchaczy na 1035 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Głogów Małopolski: 3
  • w gminie Głogów Małopolski: 7
  • powiat rzeszowski: 83
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa