Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dobczycach


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dobczycach

Adres Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dobczycach

Jagiellońska 2
Miejscowość Dobczyce
Kod pocztowy 32-410
Gmina Dobczyce
Powiat myślenicki
Województwo małopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dobczycach

122742078
Strona
Regon 12100172100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dobczycach znajduje się w miejscowości Dobczyce pod adresem Jagiellońska 2. Nr tel. do placówki to 122742078. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Dobczyce, powiat myślenicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.szkolamuzyczna.dobczyce.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 12100172100000.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce to 140, z czego 86 stanowiły uczennice, a 54 to uczniowie. W placówce pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 na pół etatu. Na słuchacza przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,64. Powiat myślenicki ma zarejestrowane 53 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo małopolskie - 1461. Na 543 uczniów w powiecie przypada 53 innych placówek edukacyjnych (10,25 na placówkę), a średnia w województwie to 8,08 (11809 uczniów na 1461 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dobczyce: 6
  • w gminie Dobczyce: 11
  • powiat myślenicki: 83
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa