Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożenioych


Najważniejsze informacje - Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożenioych

Adres Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożenioych

Pomorska 40
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 91-408
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożenioych

426303193
Regon 47139024600000
Organ prowadzący Sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożenioych mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Pomorska 40. Numer tel. do placówki to 426303193. Nr fax: 426303193. Placówka ma lokalizację na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy placówki można odwiedzić pod adresem studiumnt.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 47139024600000. Instytucja rejestracyjna dla Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożenioych to miasto na prawach powiatu.

Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,98 (8005 uczniów na 891 placówek).

Mapa