Sportowe Gimnazjum Nr 5 W Wołominie


Najważniejsze informacje - Sportowe Gimnazjum Nr 5 W Wołominie

Patron "im. Polskich Olimpijczyków"

Adres Sportowe Gimnazjum Nr 5 W Wołominie

Lipińska 16
Miejscowość Wołomin
Kod pocztowy 05-200
Gmina Wołomin
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Sportowe Gimnazjum Nr 5 W Wołominie

227874459
Strona
Regon 01559740800000
Organ prowadzący Gmina

Sportowe Gimnazjum Nr 5 W Wołominie mieści się w miejscowości Wołomin pod adresem Lipińska 16. Nr tel. do szkoły to 227874459. Fax: 227762152. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Wołomin, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zs5wolomin.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01559740800000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 257, z czego 122 to uczennice, a 135 to chłopcy. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych jednostek gimnazjalnych (169,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.13-0.55-2.34
20065.240.04-2.66
20073.16-0.44-0.6
20086.540.93-0.53
20092.03-0.35-0.08
20102.62-0.24-1.68
20110.221.472.93
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.91-4.1-7.6
20064.83-0.74-2.95
20072.61-1.68-3.26
20083.59-2.05-5.19
20095.25-1.88-3.27
20103.31-0.63-3.47
20111.35-1.39-1.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa