Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy W Sulechowie


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Sulechowie

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Sulechowie

Łączna 1
Miejscowość Sulechów
Kod pocztowy 66-100
Gmina Sulechów
Powiat zielonogórski
Województwo lubuskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Sulechowie

683852649
Regon 97077974200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie - opis placówki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie to placówka edukacyjna, która specjalizuje się w nauczaniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi. Ośrodek ten zapewnia wsparcie i specjalistyczną opiekę dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak niepełnosprawność intelektualna, autyzm, zaburzenia emocjonalne czy fizyczne. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie dba się o to, aby każde dziecko miało możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdolności, dostosowując program nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele i terapeuci pracują z uczniami w sposób holistyczny, angażując się w ich rozwój zarówno intelektualny, jak i emocjonalny. Placówka ta stawia sobie za cel nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie postaw społecznych, wspieranie samodzielności i rozwijanie kompetencji społecznych u swoich podopiecznych. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej funkcjonować w społeczeństwie i osiągać sukcesy zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie - dokładny adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie mieści się pod adresem: Łączna 1, Sulechów, 66-100, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Budynek placówki jest przystosowany do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zapewniając odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie - dane kontaktowe Aby skontaktować się z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, można dzwonić pod numer telefonu: 683852649 lub wysłać e-mail na adres: [email protected]. Pracownicy placówki są dostępni do rozmów i udzielenia wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania ośrodka oraz procesu rekrutacji. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie - dodatkowe informacje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie jest placówką publiczną, finansowaną przez Powiat ziemski. Ośrodek ten działa na podstawie odpowiednich przepisów prawa oświatowego i realizuje program nauczania zgodny z podstawą programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Placówka posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną, która stale podnosi swoje kwalifikacje i doskonali metody pracy z uczniami. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie jest miejscem, gdzie każde dziecko może czuć się akceptowane, wspierane i rozwijane, mając szansę na pełny rozwój swoich możliwości i talentów.

Mapa