Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Kaczynie


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Kaczynie

Patron 0

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Kaczynie

0 50
Miejscowość Kaczyna
Kod pocztowy 34-123
Gmina Wadowice
Powiat wadowicki
Województwo małopolskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Kaczynie

338730379
Regon 35631969700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Kaczynie mieści się w miejscowości Kaczyna pod adresem 50. Telefon do placówki to 338730379. Fax: 338730379. Placówka znajduje się na terenie gminy Wadowice, powiat wadowicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www placówki odwiedzimy pod adresem www.sosowkaczyna.iaw.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 35631969700000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 39 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 2,29 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 6,8. Powiat wadowicki ma zarejestrowane 85 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 300 uczniów w powiecie przypada 85 innych placówek edukacyjnych (3,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,08 (11809 kursantów na 1461 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kaczyna: 1
  • w gminie Wadowice: 15
  • powiat wadowicki: 49
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa