Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 1 W Częstochowie


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 W Częstochowie

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 W Częstochowie

Legionów 58
Miejscowość Częstochowa
Kod pocztowy 42-200
Gmina miasto Częstochowa
Powiat Częstochowa
Województwo śląskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 W Częstochowie

343601072
Regon 15156792000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie - opis placówki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie jest placówką oświatową, która specjalizuje się w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej. Placówka zapewnia kompleksową opiekę i wsparcie dla uczniów, dostosowując program nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. W Ośrodku nr 1 w Częstochowie pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz specjaliści, którzy dbają o rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego ucznia, placówka stwarza warunki do rozwoju i osiągania sukcesów edukacyjnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie - dokładny adres Adres placówki to: Legionów 58, Częstochowa, 42-200, Częstochowa, województwo śląskie. Placówka znajduje się w dogodnej lokalizacji, co ułatwia dojazd uczniom z różnych części miasta. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie - dane kontaktowe Numer telefonu do placówki to 34360107

2. Można również skontaktować się z Ośrodkiem drogą mailową pod adresem: [email protected]. Dzięki temu rodzice i opiekunowie mogą uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące funkcjonowania placówki oraz porozmawiać z nauczycielami i specjalistami.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie - dodatkowe informacje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie jest placówką publiczną, działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta na prawach powiatu, co gwarantuje wysoki standard nauczania i opieki nad uczniami. Placówka posiada bogato wyposażone sale lekcyjne, pracownie specjalistyczne oraz sale terapeutyczne, które umożliwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych na wysokim poziomie. Dodatkowo, Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami, co pozwala na zapewnienie uczniom dodatkowych form wsparcia i pomocy. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Częstochowie priorytetem jest dobro i rozwój każdego ucznia. Placówka stawia sobie za cel wszechstronny rozwój uczniów, przygotowanie ich do samodzielności oraz integrację społeczną. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, Ośrodek tworzy przyjazne i wspierające środowisko, w którym każde dziecko może się rozwijać i osiągać sukcesy.

Mapa