Roczna Szkoła Policealna "progres"


Najważniejsze informacje - Roczna Szkoła Policealna "Progres"

Adres Roczna Szkoła Policealna "Progres"

Półwiejska 30
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 61-888
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej

Telefon Roczna Szkoła Policealna "Progres"

618533605
Strona
Regon 01571222300218
Organ prowadzący Ogólnop Ośrodek Rozwoju Zawod "Progres" Sp. z o.o.

Roczna Szkoła Policealna "progres" mieści się w miejscowości Poznań pod adresem Półwiejska 30. Telefon do szkoły to 618533605. Fax: 618533103. Szkoła policealna mieści się na terytorium gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową studium policealnego odwiedzimy pod adresem www.szolaprogres.pl. Szkoła policealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01571222300218. Organ rejestrujący dla Roczna Szkoła Policealna "progres" to miasto na prawach powiatu.

Powiat poznań ma zarejestrowane 82 szkoły policealne, a województwo wielkopolskie - 296. Na 1452 uczniów w powiecie przypada 82 innych szkół policealnych (17,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 14,15 (4188 słuchaczy na 296 placówek).

Mapa