Punkt Przedszkolny W Winnicy


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Winnicy

Adres Punkt Przedszkolny W Winnicy

Winnica 34A
Miejscowość Krotoszyce
Kod pocztowy 59-223
Gmina Krotoszyce
Powiat legnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 89142357802688
Organ prowadzący Fundacja Edukacji Europejskiej

Punkt Przedszkolny W Winnicy znajduje się w miejscowości Krotoszyce pod adresem Winnica 34A. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Krotoszyce, powiat legnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest fundacje. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 89142357802688. Organ rejestracyjny dla Punkt Przedszkolny W Winnicy to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat legnicki ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 840 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (60 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Mapa