Punkt Przedszkolny W Ruszowie


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Ruszowie

Adres Punkt Przedszkolny W Ruszowie

79A
Miejscowość Ruszów
Kod pocztowy 22-437
Gmina Łabunie
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Ruszowie

846113702
Regon 00067804400038
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Ruszowie znajduje się w miejscowości Ruszów pod adresem 79A. Nr tel. do przedszkola to 846113702. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Łabunie, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00067804400038.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 14, z czego 6 stanowiły dziewczynki, a 8 to uczniowie. Powiat zamojski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 967 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (74,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ruszów: 1
  • w gminie Łabunie: 5
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa