Publiczne Samorządowe Przedszkole W Trześni


Najważniejsze informacje - Publiczne Samorządowe Przedszkole W Trześni

Adres Publiczne Samorządowe Przedszkole W Trześni

Trześń 87
Miejscowość Trześń
Kod pocztowy 39-331
Gmina Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 18002469900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Samorządowe Przedszkole W Trześni znajduje się w miejscowości Trześń pod adresem Trześń 87. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 18002469900000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 86, z czego 39 to uczennice, a 47 to chłopcy. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Mapa