Publiczne Przedszkole W Majdanie Królewskim


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Majdanie Królewskim

Adres Publiczne Przedszkole W Majdanie Królewskim

JAGIELLOŃSKA 3
Miejscowość Majdan Królewski
Kod pocztowy 36-110
Gmina Majdan Królewski
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Majdanie Królewskim

158471541
Regon 18045148000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Majdanie Królewskim mieści się w miejscowości Majdan Królewski pod adresem JAGIELLOŃSKA 3. Numer tel. do przedszkola to 158471541. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Majdan Królewski, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 18045148000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 49, z czego 26 stanowiły uczennice, a 23 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 3. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 799 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Majdan Królewski: 3
  • w gminie Majdan Królewski: 9
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

przedszkole

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.