Publiczne Gimnazjum W Sobocie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Sobocie

Adres Publiczne Gimnazjum W Sobocie

Warszawska 22
Miejscowość Sobota
Kod pocztowy 99-423
Gmina Bielawy
Powiat łowicki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Sobocie

468382197
Regon 10107407800020
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bocheń i Okolic

Publiczne Gimnazjum W Sobocie mieści się w miejscowości Sobota pod adresem Warszawska 22. Numer telefonu do szkoły to 468382197. Faks: 468382197. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Bielawy, powiat łowicki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 10107407800020. Jednostka rejestracyjna dla Publiczne Gimnazjum W Sobocie to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 17, z czego 6 stanowiły gimnazjalistki, a 11 stanowili gimnazjaliści. Powiat łowicki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2629 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (138,37 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Mapa