Publiczne Gimnazjum W Rzuchowej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Rzuchowej

Patron Armia Krajowa

Adres Publiczne Gimnazjum W Rzuchowej

278
Miejscowość Rzuchowa
Kod pocztowy 33-114
Gmina Pleśna
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Rzuchowej

146746091
Regon 85262421200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Rzuchowej znajduje się w miejscowości Rzuchowa pod adresem 278. Nr tel. do gimnazjum to 146746091. Nr faksu: 146746091. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Pleśna, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85262421200000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 175, z czego 91 stanowiły dziewczynki, a 84 stanowili uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół gimnazjalnych (124,45 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.64-1.66-3.5
2006-6.83-2.2-4.35
2007-3.78-1.250.4
20080.06-0.67-0.55
2009-0.3-1.69-0.94
2010-3.98-0.76-1.91
2011-1.52-0.32-1.23
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.49-1.4-4.98
2006-6.29-2.55-2.36
2007-4.43-1.43-0.02
2008-3.27-2.07-2.86
2009-3.52-2.51-2.02
2010-3.84-1.93-1.05
2011-1.75-1.06-2.56

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.