Publiczne Gimnazjum W Lipinkach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Lipinkach

Patron ks. Jan Patrzyk

Adres Publiczne Gimnazjum W Lipinkach

48 a
Miejscowość Lipinki
Kod pocztowy 38-305
Gmina Lipinki
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Lipinkach

134477041
Strona
Regon 49197152000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Lipinkach mieści się w miejscowości Lipinki pod adresem - 48 a. Nr tel. do gimnazjum to 134477041. Nr fax: 134477041. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Lipinki, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.republika.pl/lipinkigimnazjum. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 49197152000000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 101, z czego 46 stanowiły gimnazjalistki, a 55 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,73. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół gimnazjalnych (101,97 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lipinki: 3
  • w gminie Lipinki: 9
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20062.65-0.13-0.74
2007-2.78-2.36-5.65
2008-6.66-1.88-4.42
20090-0.98-0.88
2010-2.270.05-0.56
2011-5.09-0.62-2.59
Rok Szkoła Gmina Powiat
20061.36-3.02-4.01
2007-3.46-2.74-6.83
2008-5.94-1.73-1.61
2009-2.62-3.11-3.72
2010-2.97-0.580.56
2011-5.25-0.47-3.79

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa