Publiczne Gimnazjum W Krempnej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Krempnej

Adres Publiczne Gimnazjum W Krempnej

Krempna 45
Miejscowość Krempna
Kod pocztowy 38-232
Gmina Krempna
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Krempnej

134414309
Strona
Regon 37047467100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Krempnej mieści się w miejscowości Krempna pod adresem Krempna 45. Numer tel. do gimnazjum to 134414309. Nr faksu: 134414309. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Krempna, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zs.krempna.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 37047467100000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 73, z czego 36 stanowiły uczennice, a 37 to uczniowie. Powiat jasielski ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 3736 uczniów w powiecie przypada 37 innych placówek gimnazjalnych (100,97 na placówkę), a średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.370.45-5.37
2006-0.960.23-0.96
2007-4.46-1.4-4.46
2008-4.330.9-4.33
2009-1.110.4-1.11
2010-7.13-0.63-7.13
2011-6.23-0.14-6.23
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.540.73-5.54
20067.06-0.357.06
2007-7.43-0.88-7.43
2008-6.630.12-6.63
2009-4.6-0.43-4.6
2010-10.95-0.99-10.95
2011-6.30.25-6.3

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa