Publiczne Gimnazjum W Komarowie-osadzie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Komarowie-Osadzie

Adres Publiczne Gimnazjum W Komarowie-Osadzie

Kościuszki 2
Miejscowość Komarów-Osada
Kod pocztowy 22-435
Gmina Komarów-Osada
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Komarowie-Osadzie

846153400
Regon 95042346900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Komarowie-osadzie mieści się w miejscowości Komarów-Osada pod adresem Kościuszki 2. Numer tel. do gimnazjum to 846153400. Numer faksu: 846153400. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Komarów-Osada, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 95042346900000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 119, z czego 61 to uczennice, a 58 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 12. Powiat zamojski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3320 uczniów w powiecie przypada 27 innych gimnazjów (122,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Komarów-Osada: 2
  • w gminie Komarów-Osada: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.54-0.18-2.54
2006-0.18-0.7-0.18
2007-4.91-1.76-5.67
2008-2.180.55-2.27
2009-6.24-0.25-6.91
2010-1.55-0.79-1.2
2011-1.11-1.27-1.34
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.33-1.34-7.33
2006-6.8-1.26-6.8
2007-8.09-1.67-9.52
20083.450.230.21
2009-7.31-0.37-7.74
2010-3.930.1-1.59
201116.151.0211.85

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.