Publiczne Gimnazjum W Baniach Mazurskich


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Baniach Mazurskich

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Publiczne Gimnazjum W Baniach Mazurskich

Konopnickiej 12
Miejscowość Banie Mazurskie
Kod pocztowy 19-520
Gmina Banie Mazurskie
Powiat gołdapski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 51956583200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Baniach Mazurskich znajduje się w miejscowości Banie Mazurskie pod adresem Konopnickiej 12. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Banie Mazurskie, powiat gołdapski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 51956583200000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 136, z czego 63 to dziewczynki, a 73 to gimnazjaliści. Powiat gołdapski ma zarejestrowane 6 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1069 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół gimnazjalnych (178,17 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.5-3.722.5
20061.42-5.531.42
20074.6-5.414.6
20086.47-2.556.47
20095.21-3.025.21
20101.11-2.221.11
201110.76-2.2310.76
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.15-4.56-1.15
2006-4.27-5.24-4.27
20070.84-4.180.84
20085.17-1.295.17
20094.52-0.424.52
20103.92-1.663.92
201110.75-1.7110.75

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa