Publiczne Gimnazjum Im. Agaty Mróz W średniem Dużem


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Agaty Mróz W Średniem Dużem

Patron Agata Mróz

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Agaty Mróz W Średniem Dużem

Średnie Duże 105
Miejscowość Średnie Duże
Kod pocztowy 22-413
Gmina Nielisz
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Agaty Mróz W Średniem Dużem

846312726
Strona
Regon 95042846100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Agaty Mróz W średniem Dużem znajduje się w miejscowości Średnie Duże pod adresem Średnie Duże 105. Nr tel. do szkoły to 846312726. Numer faksu: 846415003. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Nielisz, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjumagaty.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 95042846100000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 148, z czego 61 to dziewczynki, a 87 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 15 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2,14. Powiat zamojski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3320 uczniów w powiecie przypada 27 innych jednostek gimnazjalnych (122,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Średnie Duże: 1
  • w gminie Nielisz: 3
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.98-0.18-0.98
2006-4.65-0.7-4.65
2007-6.02-1.76-6.02
2008-3.880.55-3.88
2009-3.71-0.25-3.71
2010-2.23-0.79-2.23
2011-6.23-1.27-6.23
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.07-1.34-3.07
2006-4.04-1.26-4.04
2007-2.44-1.67-2.44
2008-4.750.23-4.75
2009-5.8-0.37-5.8
2010-7.750.1-7.75
2011-6.61.02-6.6

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.