Publiczna Szkoła Podstwowa W Kierlikówce


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstwowa W Kierlikówce

Patron Edward Dembowski

Adres Publiczna Szkoła Podstwowa W Kierlikówce

Kierlikówka 4
Miejscowość Kierlikówka
Kod pocztowy 32-732
Gmina Trzciana
Powiat bocheński
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstwowa W Kierlikówce

146136023
Strona
Regon 00120264500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstwowa W Kierlikówce mieści się w miejscowości Kierlikówka pod adresem Kierlikówka 4. Nr tel. do szkoły to 146136023. Faks: 146136023. Placówka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Trzciana, powiat bocheński , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.pspkierlikowka.szkolnastrona.pl. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00120264500000.

Publiczna Szkoła Podstwowa W Kierlikówce uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 97, z czego 54 to uczennice, a 43 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9. Powiat bocheński ma zarejestrowane 61 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 7670 uczniów w powiecie przypada 61 innych szkół podstawowych (125,74 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kierlikówka: 1
  • w gminie Trzciana: 5
  • powiat bocheński: 60
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa