Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Stefana żeromskiego W Niedźwicach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Stefana Żeromskiego W Niedźwicach

Patron Stefan Żeromski

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Stefana Żeromskiego W Niedźwicach

63
Miejscowość Niedźwice
Kod pocztowy 27-660
Gmina Koprzywnica
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Stefana Żeromskiego W Niedźwicach

158478192
Strona
Regon 00118696900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Stefana żeromskiego W Niedźwicach mieści się w miejscowości Niedźwice pod adresem - 63. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 158478192. Numer faksu: 158478192. Placówka szkolna znajduje się na terenie gminy Koprzywnica, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spniedzwice.republika.pl. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00118696900000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Stefana żeromskiego W Niedźwicach rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 80, z czego 44 stanowiły dziewczynki, a 36 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,6. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 4791 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (114,07 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Niedźwice: 1
  • w gminie Koprzywnica: 3
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.