Przedszkole Z Oddziałami Interacyjnymi Nr 1 "pod Topolą"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Z Oddziałami Interacyjnymi Nr 1 "Pod Topolą"

Adres Przedszkole Z Oddziałami Interacyjnymi Nr 1 "Pod Topolą"

PRUSZKOWSKA 21C
Miejscowość Raszyn
Kod pocztowy 05-090
Gmina Raszyn
Powiat pruszkowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Z Oddziałami Interacyjnymi Nr 1 "Pod Topolą"

224981406
Regon 01300696900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Z Oddziałami Interacyjnymi Nr 1 "pod Topolą" mieści się w miejscowości Raszyn pod adresem PRUSZKOWSKA 21C. Numer tel. do przedszkola to 224981406. Nr fax: 224994267. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Raszyn, powiat pruszkowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkoletopola.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 01300696900000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 139, z czego 60 to uczennice, a 79 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 9. Powiat pruszkowski ma zarejestrowane 82 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3567 uczniów w powiecie przypada 82 innych przedszkoli (43,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Raszyn: 4
  • w gminie Raszyn: 9
  • powiat pruszkowski: 58
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa