Przedszkole W Woli Raniżowskiej


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Woli Raniżowskiej

Adres Przedszkole W Woli Raniżowskiej

Wola Raniżowska 325
Miejscowość Wola Raniżowska
Kod pocztowy 36-125
Gmina Raniżów
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 83044976600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Woli Raniżowskiej mieści się w miejscowości Wola Raniżowska pod adresem Wola Raniżowska 325. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Raniżów, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83044976600000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 50, z czego 26 stanowiły dziewczynki, a 24 to chłopcy. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 799 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Mapa