Przedszkole W Truskolasach


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Truskolasach

Adres Przedszkole W Truskolasach

Rynek 2a
Miejscowość Truskolasy
Kod pocztowy 42-134
Gmina Wręczyca Wielka
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Truskolasach

343199081
Regon 15002672400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Truskolasach znajduje się w miejscowości Truskolasy pod adresem Rynek 2a. Telefon do przedszkola to 343199081. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Wręczyca Wielka, powiat kłobucki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 15002672400000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 123, z czego 60 stanowiły uczennice, a 63 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2. Powiat kłobucki ma zarejestrowane 27 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1957 uczniów w powiecie przypada 27 innych przedszkoli (72,48 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Truskolasy: 1
  • w gminie Wręczyca Wielka: 7
  • powiat kłobucki: 45
  • województwo śląskie: 2020

przedszkole

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.