Przedszkole Samorządowe W Kąkolewie Z Oddz. W Grodzisku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Kąkolewie Z Oddz. W Grodzisku

Adres Przedszkole Samorządowe W Kąkolewie Z Oddz. W Grodzisku

Krzywińska 14
Miejscowość Kąkolewo
Kod pocztowy 64-113
Gmina Osieczna
Powiat leszczyński
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Kąkolewie Z Oddz. W Grodzisku

655342651
Regon 30053557100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Kąkolewie Z Oddz. W Grodzisku mieści się w miejscowości Kąkolewo pod adresem Krzywińska 14. Nr tel. do przedszkola to 655342651. Numer faksu: 655342651. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Osieczna, powiat leszczyński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30053557100000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 160, z czego 66 stanowiły uczennice, a 94 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat leszczyński ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1776 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (136,62 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kąkolewo: 1
  • w gminie Osieczna: 3
  • powiat leszczyński: 21
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa