Przedszkole Samorządowe W Celestynowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Celestynowie

Adres Przedszkole Samorządowe W Celestynowie

Szkolna 2
Miejscowość Celestynów
Kod pocztowy 05-430
Gmina Celestynów
Powiat otwocki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Celestynowie

227897039
Regon 01300063600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Celestynowie znajduje się w miejscowości Celestynów pod adresem Szkolna 2. Nr tel. do przedszkola to 227897039. Nr faksu: 227897039. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Celestynów, powiat otwocki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole.celestynow.info. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 01300063600000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 125, z czego 65 to dziewczynki, a 60 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,5. Powiat otwocki ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2814 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (59,87 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Celestynów: 2
  • w gminie Celestynów: 7
  • powiat otwocki: 60
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa