Przedszkole Samorządowe Nr 14 W Piotrkowie Trybunalskim


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 14 W Piotrkowie Trybunalskim

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 14 W Piotrkowie Trybunalskim

Krakowskie Przedmieście 13
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 14 W Piotrkowie Trybunalskim

447325666
Regon 59078029700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 14 W Piotrkowie Trybunalskim znajduje się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem Krakowskie Przedmieście 13. Numer telefonu do przedszkola to 447325666. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 59078029700000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 140, z czego 69 to dziewczynki, a 71 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,67. Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 27 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 1775 uczniów w powiecie przypada 27 innych przedszkoli (65,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Piotrków Trybunalski: 31
  • w gminie Piotrków Trybunalski: 31
  • powiat Piotrków Trybunalski: 31
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa