Przedszkole Publiczne W żarnowcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Żarnowcu

Adres Przedszkole Publiczne W Żarnowcu

Kościelna 5
Miejscowość Żarnowiec
Kod pocztowy 42-439
Gmina Żarnowiec
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Żarnowcu

327241130
Regon 24168798700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W żarnowcu mieści się w miejscowości Żarnowiec pod adresem Kościelna 5. Telefon do przedszkola to 327241130. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Żarnowiec, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy przedszkola odwiedzimy pod adresem www.przedszkolezarnowiec.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 24168798700000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 75, z czego 40 to dziewczynki, a 35 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2159 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (86,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Żarnowiec: 3
  • w gminie Żarnowiec: 4
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Mapa