Przedszkole Publiczne


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne

Adres Przedszkole Publiczne

Daszyńskiego 20
Miejscowość Mysłakowice
Kod pocztowy 58-533
Gmina Mysłakowice
Powiat jeleniogórski
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne

757131038
Regon 23089679700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne znajduje się w miejscowości Mysłakowice pod adresem Daszyńskiego 20. Telefon do przedszkola to 757131038. Numer fax: 757131038. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Mysłakowice, powiat jeleniogórski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 23089679700000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 97, z czego 50 stanowiły dziewczynki, a 47 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 1,6. Powiat jeleniogórski ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1027 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (73,36 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mysłakowice: 1
  • w gminie Mysłakowice: 3
  • powiat jeleniogórski: 31
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa