Przedszkole Nr 2 "słoneczna Gromada"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2 "Słoneczna Gromada"

Adres Przedszkole Nr 2 "Słoneczna Gromada"

MICKIEWICZA 91
Miejscowość Śrem
Kod pocztowy 63-100
Gmina Śrem
Powiat śremski
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2 "Słoneczna Gromada"

612835663
Strona
Regon 63157960300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 "słoneczna Gromada" mieści się w miejscowości Śrem pod adresem MICKIEWICZA 91. Numer tel. do przedszkola to 612835663. Faks: 612835663. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Śrem, powiat śremski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem www.slonecznagromada.srem.com.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 63157960300000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 175, z czego 84 to uczennice, a 91 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,33. Powiat śremski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1479 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (87 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Śrem: 14
  • w gminie Śrem: 17
  • powiat śremski: 32
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa