Przedszkole Miejskie Nr 76 W łodzi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 76 W Łodzi

Adres Przedszkole Miejskie Nr 76 W Łodzi

Gałczyńskiego 9
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 93-259
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 76 W Łodzi

426433665
Regon 00022036800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 76 W łodzi mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Gałczyńskiego 9. Nr tel. do przedszkola to 426433665. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.pm76lodz.wikom.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00022036800000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 100, z czego 50 to dziewczynki, a 50 stanowili chłopcy. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa