Przedszkole Miejskie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie

Adres Przedszkole Miejskie

Choszczeńska 47
Miejscowość Drawno
Kod pocztowy 73-220
Gmina Drawno
Powiat choszczeński
Województwo zachodniopomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie

957682307
Regon 21002450600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie znajduje się w miejscowości Drawno pod adresem Choszczeńska 47. Numer tel. do przedszkola to 957682307. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Drawno, powiat choszczeński , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 21002450600000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 103, z czego 42 stanowiły uczennice, a 61 stanowili uczniowie. Powiat choszczeński ma zarejestrowane 9 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 977 uczniów w powiecie przypada 9 innych przedszkoli (108,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 71,81 (29658 przedszkolaków na 413 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Drawno: 3
  • w gminie Drawno: 4
  • powiat choszczeński: 28
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa