Przedszkole 201


Najważniejsze informacje - Przedszkole 201

Adres Przedszkole 201

Wilczy Dół 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-798
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole 201

226491999
Strona
Regon 01520696800013
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole 201 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wilczy Dół 4. Numer tel. do przedszkola to 226491999. Numer fax: 226491999. Przedszkole działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkole201.nogard.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01520696800013.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 200, z czego 99 to dziewczynki, a 101 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 21 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 21. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa