Predszkole Niepubliczne Kids&garden


Najważniejsze informacje - Predszkole Niepubliczne Kids&Garden

Adres Predszkole Niepubliczne Kids&Garden

Gieudowa 4B lok. U1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-211
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Predszkole Niepubliczne Kids&Garden

798831073
Regon 01522076700000
Organ prowadzący Przedzkole Nipubliczne Kids&Garden Agata Pietrow

Predszkole Niepubliczne Kids&garden mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Gieudowa 4B lok. U1. Nr tel. do przedszkola to 798831073. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy przedszkola można znaleźć pod adresem www.kidsandgarden.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01522076700000. Organ rejestracyjny dla Predszkole Niepubliczne Kids&garden to miasto na prawach powiatu.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa

przedszkole