Pracownia Psychologiczna Homosum


Najważniejsze informacje - Pracownia Psychologiczna Homosum

Adres Pracownia Psychologiczna Homosum

Chłodna 1
Miejscowość Bytom
Kod pocztowy 41-902
Gmina miasto Bytom
Powiat Bytom
Województwo śląskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna
Regon 27338936000036
Organ prowadzący Homosum Ośrodek Psychoedukacji

Pracownia Psychologiczna Homosum mieści się w miejscowości Bytom pod adresem Chłodna 1. Nr tel. do placówki to 324228607. Numer fax: 324228607. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Bytom, powiat Bytom , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem www.homosum.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27338936000036. Jednostka rejestracyjna dla Pracownia Psychologiczna Homosum to miasto na prawach powiatu.

Powiat bytom ma zarejestrowane 38 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 1407 uczniów w powiecie przypada 38 innych placówek edukacyjnych (37,03 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,25 (14365 słuchaczy na 1742 placówek).

Mapa