Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Nr 2


Najważniejsze informacje - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Księcia Janusza 45/47
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-452
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Uprawnienia publiczna

Telefon Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

228367088
Regon 01611938400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Nr 2 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Księcia Janusza 45/47. Numer telefonu do placówki to 228367088. Fax: 228367088. Placówka działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 01611938400000.

W placówce pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 16 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Mapa