Polsko-francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa La Fontaine


Najważniejsze informacje - Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa La Fontaine

Adres Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa La Fontaine

Wiertnicza 75
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-952
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa La Fontaine

228850020
Strona
Regon 14087578000000
Organ prowadzący LA FONTAINE S.C.

Polsko-francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa La Fontaine mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wiertnicza 75. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 228850020. Nr faksu: 228850020. Szkoła podstawowa ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę www jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.lafontaine.edu.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 14087578000000. Jednostka rejestracyjna dla Polsko-francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa La Fontaine to miasto na prawach powiatu.

Polsko-francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa La Fontaine rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa