Państwowa Szkoła Muzyczna Ii Stopnia W Chełmie


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna Ii Stopnia W Chełmie

Patron Ignacy Jan Paderewski

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna Ii Stopnia W Chełmie

Lubelska 3
Miejscowość Chełm
Kod pocztowy 22-100
Gmina miasto Chełm
Powiat Chełm
Województwo lubelskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna Ii Stopnia W Chełmie

825653887
Regon 06005604000000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna Ii Stopnia W Chełmie mieści się w miejscowości Chełm pod adresem Lubelska 3. Numer telefonu do placówki to 825653887. Faks: 825653887. Placówka działa na terenie gminy Chełm, powiat Chełm , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem psmchelm.neostrada.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 06005604000000.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 51, z czego 31 to słuchaczki, a 20 stanowili słuchacze. Powiat chełm ma zarejestrowane 41 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo lubelskie - 898. Na 407 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek edukacyjnych (9,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,31 (6560 uczniów na 898 placówek).

Mapa