Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Prudniku


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Prudniku

Patron Karol Szymanowski

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Prudniku

Traugutta 36
Miejscowość Prudnik
Kod pocztowy 48-200
Gmina Prudnik
Powiat prudnicki
Województwo opolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Prudniku

774363589
Strona
Regon 00064657000000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Prudniku znajduje się w miejscowości Prudnik pod adresem Traugutta 36. Telefon do placówki to 774363589. Faks: 774363589. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Prudnik, powiat prudnicki , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Witrynę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.psmprudnik.edu.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00064657000000.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 130, z czego 90 to kursantki, a 40 stanowili uczniowie. W placówce pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 0,82. Powiat prudnicki ma zarejestrowane 31 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo opolskie - 426. Na 199 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek edukacyjnych (6,42 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,73 (3717 uczniów na 426 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Prudnik: 6
  • w gminie Prudnik: 9
  • powiat prudnicki: 21
  • województwo opolskie: 561

Mapa