Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Bielsku Podlaskim


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Bielsku Podlaskim

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Bielsku Podlaskim

Widowska 4A
Miejscowość Bielsk Podlaski
Kod pocztowy 17-100
Gmina miasto Bielsk Podlaski
Powiat bielski
Województwo podlaskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Bielsku Podlaskim

858767135
Regon 00028568100000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Bielsku Podlaskim mieści się w miejscowości Bielsk Podlaski pod adresem Widowska 4A. Numer telefonu do placówki to 858767135. Faks: 858767135. Placówka znajduje się na terytorium gminy Bielsk Podlaski, powiat bielski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 00028568100000.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających naukę w placówce była równa 181, z czego 122 stanowiły kursantki, a 59 to uczniowie. W placówce pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na kursanta przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,67. Powiat bielski ma zarejestrowane 22 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo podlaskie - 565. Na 200 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek edukacyjnych (9,09 na placówkę), a średnia w województwie to 5,89 (3327 uczniów na 565 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bielsk Podlaski: 10
  • w gminie Bielsk Podlaski: 10
  • powiat bielski: 21
  • województwo podlaskie: 499

Mapa