Ośrodek Nauczania Języków Obcych Berlin łukasz Krawczyk


Najważniejsze informacje - Ośrodek Nauczania Języków Obcych Berlin Łukasz Krawczyk

Adres Ośrodek Nauczania Języków Obcych Berlin Łukasz Krawczyk

CZĘSTOCHOWSKA 6A
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-459
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Ośrodek Nauczania Języków Obcych Berlin Łukasz Krawczyk

857461555
Regon 05201015600000
Organ prowadzący Łukasz Krawczyk

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Berlin łukasz Krawczyk mieści się w miejscowości Białystok pod adresem CZĘSTOCHOWSKA 6A. Numer telefonu do placówki to 857461555. Placówka działa na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową placówki znajdziemy pod adresem www.berlin.edu.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 05201015600000. Instytucja rejestracyjna dla Ośrodek Nauczania Języków Obcych Berlin łukasz Krawczyk to miasto na prawach powiatu.

Powiat białystok ma zarejestrowane 174 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo podlaskie - 565. Na 943 uczniów w powiecie przypada 174 innych placówek edukacyjnych (5,42 na placówkę), a średnia w województwie to 5,89 (3327 uczniów na 565 placówek).

Mapa