Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Oświatowego "edukator"


Najważniejsze informacje - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"

Adres Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"

Naruszewicza 35
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 93-161
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna
Regon 47144184800000
Organ prowadzący Miasto Łóź

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Oświatowego "edukator" mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Naruszewicza 35. Placówka mieści się na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 47144184800000. Organ rejestracyjny dla Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Oświatowego "edukator" to miasto na prawach powiatu.

Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,98 (8005 kursantów na 891 placówek).

Mapa