Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego W Zamościu


Najważniejsze informacje - Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego W Zamościu

Adres Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego W Zamościu

Partyzantów 14
Miejscowość Zamość
Kod pocztowy 22-400
Gmina miasto Zamość
Powiat Zamość
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego W Zamościu

846271360
Strona
Regon 06052058900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego W Zamościu mieści się w miejscowości Zamość pod adresem Partyzantów 14. Numer tel. do szkoły to 846271360. Nr faksu: 846271360. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Zamość, powiat Zamość , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www ZSZ znajdziemy pod adresem cku.zamosc.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 06052058900000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat zamość ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo lubelskie - 126. Na 295 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (29,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów na 126 placówek).

Mapa